Grundskolan

Svenska Skolan Marbella F-6 är en grundskola som arbetar efter den Svenska läroplan Lgr 11 och gällande kursplaner.

På Svenska Skolan Marbella Svensk pedagogik. Undervisningen präglas av ”Lust att lära”. För oss är kunskap, ordning & reda, glädje och nyfikenhet oerhört viktiga. Är vi trygga, öppna och glada så är vi mer mottagliga för kunskap. Vi har åldersblandade klasser och vi arbetar tematisk på hela grundskolan. På skolan är svenska språket ständigt närvarande. Inom skolans timplan ryms även 2 timmar engelska och 3 timmar spanska i veckan. Vi undervisar även i de praktiska ämnena. Idrottsundervisningen är förlagd utomhus eller i vår nya gymnastiksal. Vi har en pool för simundervisning. Samtliga lärare på skolan är behöriga.

Vi gör regelbundet utflykter i närområdet för att utveckla elevernas nyfikenhet och erfarenhet.

Vi arbetar utifrån ett demokratiskt synsätt. Den svenska värdegrunden genomsyrar hela skoldagen.

En näringsrik skollunch serveras varje dag.

Via Infomentor kan du som förälder följa ditt barns skolgång, närvaro, framsteg, läxor och provresultat kontinuerligt.