Grundskolan F - 9

Grundskolan F - 6:

Svenska Skolan Marbella är en internationell friskola som följer svensk läroplan. Hos oss står trygghet och studiero i fokus. Vi vill att varje elev ska utvecklas till sin fulla potential i en trygg miljö som präglas av lusten att lära.
Då våra klasser är mindre än i traditionella svenska skolor får varje elev mycket tid, stöttning och utmaning av sin lärare. Alla våra engagerade lärare är legitimerade och vi har låg personalomsättning.

Som internationell skola är språk viktigt för oss och utöver svenskan läser våra elever både engelska och spanska redan från förskoleklassen. Spanska språket och kulturen är en viktig del av vår undervisning för att eleverna ska få en god förståelse för det land de lever i och den kultur de möter.

Vår härliga skolgård består förutom stora grönområden också av en pool, en fotbollsplan, tre padelbanor, en olivlund med sandlådor, klätterställning och gungor samt en basketplan. I vår närmiljö finns dessutom stranden och flera parker på bekvämt gångavstånd från skolan. Vädret i Marbella tillåter oss oftast att nyttja vår härliga utemiljö året runt, men skulle det behövas har vi även en stor idrottssal inomhus.

En näringsrik skollunch serveras varje dag inklusive salladsbord. Vegetariskt alternativ finns för dem som önskar.
Via Infomentor kan du som förälder kontinuerligt följa ditt barns skolgång, närvaro, framsteg, läxor och resultat.

Åk 7-9:

Hos oss finns möjlighet att läsa högstadiet via Sofia Distans med handledning av lärare hos oss. Det innebär att Sofia Distans ansvarar för undervisningen som ges via distansutbildning, och våra handledare följer och stöttar eleven i dennes arbete i det fysiska klassrummet. Att läsa på distans ställer krav på organisation och självdisciplin.

Våra handledare finns som hjälp för att förklara svåra områden och stötta i planering, genomförande och utvärdering av arbetet.
För mer information kontakta vår rektor Denise Jiménez-Norrestad på rektor@svenskaskolanmarbella.com

Info om handledning/Sofia Distans

Sofia Distans beskriver sin utbildning så här på sin hemsida:

Sofia Distans följer svensk nationell timplan och alla våra lärare är legitimerade. Alla ämnen utgår från att eleven ska studera i 35 veckor, enligt svenska skolans terminssystem.
Till varje ämne finns en läsårsplanering som tydligt och strukturerat går igenom ämnets arbetsområden.

Varje arbetsområde inleds med en introduktion som förklarar områdets syfte, mål, beräknad tid samt hur studierna ska gå till, vad som ska läsas, vad som bedöms och vad som skall lämnas in. I läsårsplaneringarna finns många filmade genomgångar. Sofia Distans följer Skolverkets direktiv beträffande hur många timmar en elev ska tillgodogöra sig under sin studietid i respektive ämne. En timplan ligger till grund för planeringarna.

De utvalda inlämningsuppgifter eleven lämnar in till sina ämneslärare ligger sedan till grund för bedömning och betygsättning. Studierna bygger på en individuell undervisning där läraren ger formativ feedback på varje inlämnad uppgift. Både vårdnadshavare/handledare och elev kan ta del av lärarens feedback direkt i lärplattformen.
Sofia Distans erbjuder distansundervisning, det vill säga en asynkron undervisning som inte sker i realtid.

Att studera på distans kräver en hel del eget ansvar från elevens sida. Eleven måste själv läsa igenom vad som skall göras och se till att uppgifterna lämnas in i tid.

Mer information finns på https://www.sofiadistans.nu