Fritids

På Svenska Skolan Marbella erbjuder vi fritidsverksamhet efter skoldagens slut, varje vardag mellan klockan 15-17. Ett av syftena med fritids är enligt läroplan att främja barns och elevers allsidiga kontakt och sociala gemenskap. På en utlandsskola kan detta bli extra viktigt.

På fritids får barnen möjlighet att leka, skapa och umgås tillsammans med vänner från skolan, allt på svenska. I dessa situationer finns också möjligheter till ett språkutvecklande arbete. Där får barnen samtala, möta nya ord och lära av varandra.

Läroplan säger vidare att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet som ska återfinnas i fritidsverksamheten. På svenska skolan i Marbella arbetar vi mycket med skapande och lek, ofta utifrån barnens egna intressen och idéer. Barnen vill ofta leka rollekar och pysslar gärna med pärlor. Under sensommaren brukar vi bada i skolans pool. Fritidspersonalen brukar ofta hjälpa barnen med läxläsning.