Förskolan

 

Välkomna till Svenska Skolan Marbellas förskola. Hos oss går barn i åldrarna 3-5 år varje dag mellan 9-15. Förskolan kallas ibland barnens första skola och det är viktigt att det första mötet med skolans värld blir både lustfyllt och lärorikt. Vi arbetar utifrån den svenska förskolepedagogiken och läroplanen.

 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. -Lpfö 98

Leken är alltså vårt viktigaste pedagogiska verktyg. I leken utvecklar barnen sina sociala förmågor eftersom de måste komma överens, samarbeta och turas om. I leken samtalar de, möter nya ord, leker med språket. I leken lär barnen av varandra och de erfarenheter och kunskaper som de har blir en del av leken.

 

Vi brukar också arbeta med teman, både stora och små. Teman gör att barnens lärande blir mångsidigt, sammanhängande och intressant. Vi pedagoger väljer teman som vi tror kan bli lärorika och som kan fånga barnens intresse. En viktig del av den svenska förskolepedagogiken är självständighet. Vi uppmuntrar barnen att prova själva och vi ger dem möjlighet att utvecklas till självständiga individer som är nyfikna på att prova sig fram och lära sig nya saker.