Vår Skola

  • Ligger i ett vackert naturområde i Marbella, nära Nueva Andalucia.
  • Har en stor trädgård/skolgård med pool, fotbollsplan, flera lekområden och 3 padelbanor.
  • Är godkänd av svenska staten och inspekteras av Skolinspektionen.
  • Följer svenska styrdokument: skollag, förordningar och läroplaner.
  • Har en representant utsedd av Skolverket.
  • Är en privat skola där huvudman är ett aktiebolag och verksamheten finansieras genom statsbidrag och elevavgifter.

SKOLVERKETS DIREKTIV

Svenska Skolan Marbella följer Skolverkets direktiv och undervisningen sker enligt svensk läroplan. Skolan startades i september 2003 med 15 elever. Idag har vi ca 195 elever och en kapacitet upp till ca 200 barn på skolan. Vi är en privatskola där skolans huvudman är en styrelse och verksamheten finansieras genom statsbidrag och elevavgifter.