Ledning

Svenska Skolan Marbella drivs av ett aktiebolag med namnet Colegio Sueco Marbella S.L. C.I.F: B-93.431.211

Verksamhet styrs av en ledningsgrupp bestående av:

Cecilia Edebrand-Hamberg - Ordförande
Peter Johansson - Vice ordförande
Isabel Saunders-Lagrillière - Ekonomichef
Denise Jiménez -Norrestad - Rektor

Skolverkets representant är Erik Grahn