Terminsavgifter 2021/2022

När du har blivit erbjuden en plats betalar du en inskrivningsavgift på €1.000/elev. Avgiften betalas till skolans bankkonto för att försäkras om en plats på skolan. Avgiften är bindande och återbetalas ej. inskrivningsvillkor

 

Förskola 3-5 år

Per termin: 3.800€ (inkl. lunch)

Förskoleklass- årskurs 6, icke statsbidragsberättigade elever

Per termin: 4.650€ (inkl. lunch)

Förskoleklass- årskurs 6, statsbidragsberättigade elever

Per termin: 3.600€ (inkl. lunch)

Fritids

1-2 dagar per vecka: Per termin €550
3-5 dagar per vecka: Per termin €975

Sofia Distans, åk 7 - 9 och Hermods, gymnasiet

Per termin: 2.850€ (inkl. lunch)

Statsbidrag

För att ingå i elevunderlaget för statsbidrag ska varje elev godkännas som behörig av Skolverket. Ansökningar om behörighet kan  lämnas in till skolan mellan 20 september och 20 oktober varje år för att bli aktuella som underlag för följande kalenderårs statsbidrag. För nya elever gäller det rabatterade priset med statsbidrag from vårterminen. Även elever som redan har statsbidrag måste göra en ny ansökan varje läsår mellan 20 september och 20 oktober.
För mer information om Statsbidrag läs gärna vår Q & A 

Information från Skolverket.

Skolpeng hemkommun

Vissa kommuner i Sverige är villiga att låta elever "ta med sig" sin skolpeng vid skolgång utomlands. Detta bidrag söks av familjerna hos deras hemkommun.  Om ni får bidraget beviljat betalar Svenska Skolan Marbella inte tillbaka er inbetalade anmälningsavgift.

Bankinformation

KONTOINNEHAVARE: COLEGIO SUECO MARBELLA, S.L.

IBAN: ES31 2100 2676 1102 1040 0979

BANK: CAIXABANK

SWIFT/ BIC: CAIXESBB

 

Glöm inte att ange betalningsavsändare!

På grund av Spanska lagar och regler kan vi inte ta emot kontant betalning på mer än max 2.500€, det går däremot bra att betala med kort.