Kompletterande svenska/Swedish

 

Vad är kompletterande svenska?
Kompletterande svenska är en kurs för flerspråkiga barn och ungdomar. Kursen ger barnen och ungdomarna möjlighet att uttrycka sig på svenska och att lära känna det svenska samhället bättre.

 

Vad gör man på lektionerna?
Innehållet varierar beroende på åldrarna men alla elever skall alltid känna att de lärt sig något nytt i svenskan när de går hem. Det skall vara roligt att komma till kompletterande svenska.

Vilka åldrar riktar sig den kompletterande svenskan mot?

Vi har delat in våra elever i två grupper 6 – 9 år och 10 år och uppåt. Åldersindelningen baseras på de barn vi har för tillfället.

Måndag  17-19                      (blandad ålder)
Lördag    kl. 9-11                    (10 år och uppåt)
Lördag    kl. 11.15-13.15       (6-9 år)

Allt skolmaterial ingår, hälsosamt mellanmål medtages.

Avgift: € 125/termin

 

Swedish for adults

Monday        5-7 pm.   (beginners)
Thursday     3-5 pm.   (improvers)
Thursday     6-8 pm.   (improvers)

Minimum participants: 4

Tariff: € 185/term , excluding material.