Maten
Att skolmåltiden är god, näringsriktig och omtyckt av elever är av stor betydelse. En bra skollunch underlättar inlärningen och främjar såväl bra matvanor som god hälsa hos eleverna. Det är viktigt att det finns mat där man alltid kan hitta något man tycker om; när maten är god så får barnen i sig det de behöver.

Vi serverar inspirerande rätter med företrädesvis ekologiska ingredienser utan livsmedelstillsatser. Halvfabrikat förekommer inte på vår skola..

 

OBS! Skollunchen levereras av en extern cateringfirma, vilken faktureras och betalas separat. Dessa fakturor skickas ut direkt till er efter skolstart.