Terminsavgifter 2017/2018

När du har blivit erbjuden en plats betalar en anmälningsavgift: €500/elev. Avgiften betalas till skolans bankkonto för att försäkras om en plats på skolan. Denna avgift räknas av på höstens terminsavgift.
Avgiften är bindande och återbetalas ej.

Förskola 3-5 år

Per termin: €2 875
Skollunch/termin: €300 inkl. moms.

Förskoleklass- årskurs 6, statsbidragsberättigade elever

Per termin: €1 750
Skollunch/termin: €400  inkl. moms.

Förskoleklass- årskurs 6, icke statsbidragsberättigade elever

Per termin: €3 500
Skollunch/termin: €400  inkl. moms.

Fritids

1-2 dagar per vecka: Per termin €200
3-5 dagar per vecka: Per termin €400

Elevavgift för enstaka månader

Gemensamt för de svenska utlandsskolorna runt om i världen, är att det alltid finns en naturligt högre omsättning av elever än i en svensk skola i Sverige. Av den anledningen kan vi endast välkomna s k korttidsbarn i mån av plats samt (3-6 mån) mot erläggande av full terminsavgift.

Statsbidrag

För att ingå i elevunderlaget för statsbidrag ska varje elev godkännas som behörig av Skolverket. Ansökningar om behörighet kan ske löpande under året, men ska göras senast 15 oktober varje år för att bli aktuella som underlag för följande års statsbidrag. Skolan ska ha fått besked om behörighet innan 15 november för att bidraget ska gälla hela läsåret.

För ansökan om behörighet ska Skolverkets ansökningsblanketter användas. Ansökan består av ansökningsblankett samt olika bilagor, beroende på skäl till behov av utlandsundervisning. Blanketten finns att hämta på skolan.

Mer information om statsbidrag finner ni här.

Skolpeng hemkommun

Vissa kommuner i Sverige är villiga att låta elever "ta med sig" sin skolpeng vid skolgång utomlands. Detta bidrag söks av familjerna hos deras hemkommun.  Om ni får bidraget beviljat betalar Svenska skolan Marbella inte tillbaka er inbetalade anmälningsavgift.

Bankinformation

KONTOINNEHAVARE: COLEGIO SUECO MARBELLA, S.L.

KONTONUMMER: ES16 0081 7460 6800 0264 1966

BANK: SABADELL

BIC: BSABESBB 

 

Glöm inte att ange betalningsavsändare!

På grund av Spanska lagar och regler kan vi inte ta emot kontant betalning på mer än max 1000€, det går däremot bra att betala med kort.

Mer om skolan

Upptäck mer om vår underbara skola. Klicka dig vidare.