Hej nya och gamla föräldrar!

Styrelsen för svenska skolan i Marbella vill på detta vis meddela att vår rektor Fredrik Ternander kommer att avsluta sin tjänst den 3 augusti. Det är med stort vemod att behöva skriva dessa rader eftersom Fredrik är väldigt omtyckt och har gjort ett fantastiskt arbete med skolans utveckling. Elevantalet, kvalitet på undervisning, resultat och allmän trivsel har aldrig varit på högre nivåer än i skrivande stund. Fredrik har spelat en stor och viktig roll i skolans utveckling under det året vi haft förmånen att ha honom hos oss!

 

Fredrik avslutar sin tjänst hos oss pga familjeskäl.

 

I alla verksamheter är kontinuitet en väldigt viktig framgångsfaktor, vår fina skola utgöra naturligtvis inte något undantag. I rekryteringen av ny rektor har vi vägt in kontinuitet och långsiktighet som en del i vårt beslut att denna gång rekrytera internt istället från Sverige. Ny rektor fr om 1 augusti kommer vara Denise Jimenez Norrestad. Denise kommer i samband med detta påbörja en 3-årig rektorsutbildning. Hon har styrelsens fulla förtroende och vi kommer stötta henne fullt ut i hennes nya roll. För de av Er som inte är bekanta med Denise, kan jag meddela att hon idag arbetar som klassföreståndare för årskurs 1.

 

Eventuella frågor kring ovanstående, kan ställas till styrelsen@svenskaskolanmarbella.com

 

Med hälsningar från ett vårlikt Marbella

 

Mathias Jonsson van Huuksloot
Styrelseordförande